Projekteerimine: Teie ideed, meie loovus

Konstruktsioonide projekteerimine

konstruktsioonide-projekteerimine

Konstruktsioonide projekteerimine

  • Korterelamud
  • Kaubandushooned
  • Tööstushooned
  • Büroo/laohooned

Hoonete konstruktsioonide projekteerimine on kriitiline etapp ehitusprotsessis, kus insenerid ja arhitektid loovad tugevad, ohutud ja funktsionaalsed raamid elu- ja ärihoonetele. See hõlmab põhjalikku analüüsi, materjalide valikut ja kavandamist, võttes arvesse hoone kasutusotstarvet ning selle keskkondlikke ja esteetilisi aspekte.

Kogemus

Värskemad referentsid

Tagasiside

Juba esimene projekt viitas kõrgele kvaliteedile
ning heale tööeetikale

Calcwood on kujunenud meie pikaajaliseks koostööpartneriks, millele on kaasa aidanud tunnuslause “Quality on time” järgimine oma tegemistes. Juba esimene projekt viitas kõrgele kvaliteedile ning heale tööeetikale. Iga järgnev projekt on ühtlasi peegeldanud ettevõtte sisemist arengut, mille üheks näiteks on välja töötatud spetsifikatsioonide süsteem BIM mudeli baasil. Lisaks sisukale projektdokumenktatsioonile on Calcwoodi meeskond alati avatud diskussioonidele jõudmaks kvaliteetse lõpptulemuseni. Calcwoodi poolt optimaalselt dimensioneeritud ristlõiked ja montaaži kiirust toetavad sõlmelahendused aitavad meil ehitajana püsida eelarves ja ajagraafikus.

Mihkel Kannelmäe Mapri Ehitus

Calcwoodile omane kiire ja vahetu kommunikatsioon

Esimest korda kaasasin Calcwoodi konstruktorid väljakutsete rohkesse Rootsi korterelamu projekti, kus lähteülesannetes oli vaja luua kiire selgus, et graafikus püsida. Motiveeritud insenerid tõestasid enda võimekust läbi kvaliteetse tootmissisendi ja korrektsete montaažijooniste ning saavutasime lõpptellija jaoks soovitud tulemuse. Calcwood sai ühtlasi edukalt hakkama täisautomaatsele filigraanplaate tootvale Poola tehasele masinloetava tootmissisendi andmisega. Calcwoodile omane kiire ja vahetu kommunikatsioon projekti osapooltega aitas samuti kaasa projekti tulemuslikkusele.

Erich Reimets Marsalis

Calcwoodi konstruktorid võtavad oma südameasjaks maksimaalselt säilitada arhitekti nägemust hoone disainist.

Projektide koostamisel on tunda, et Calcwoodi konstruktorid võtavad oma südameasjaks maksimaalselt säilitada arhitekti nägemust hoone disainist. Meelsasti kasutavad nad keeruliste konstruktsioonide lahendamiseks monteeritavaid plaatelemente, mis töötavad konsoolsena või kõrge talana. Koostöös Calcwoodiga on hea leida lahendusi vältimaks erinevaid joon- ja punktkülmasildu, mis rõdude ja varikatuste näol tekivad. Need omadused jätavad arhitektile oma töös vabadust ja mänguruumi.

Velle Kadalipp Arhitektuuribüroo JVR partner

Koostööpartnerid